Yargılama ve Tahkim

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Son derece karmaşık olaylar karşısında, sahip olduğumuz pragmatik bakış açısı, müvekkillerimizin karşılaştığı karışık, zor ve genelde hassas konularda etkili, faydalı ve sonuç getiren stratejiler yaratmamızı sağlamaktadır. Ofisimiz, diğer ihtilaf konularının yansıra, özellikle sözleşmelerden (özellikle büyük çaplı sözleşmeler) kaynaklanan her türlü ihtilaf konusunda son derece başarılı ve deneyimlidir.

Bu alandaki başarımızın temel nedeni sadece bir avukat gibi değil, işin gerektirdiği durumlarda bazen bir mühendis, bazen de bir işadamı veya herhangi bir teknik kişi gibi düşünebilme kabiliyetimizdir. Yargılamaya/tahkime konu olan olayların uzmanı olan teknik kişilerle kurmuş olduğumuz yakın işbirliği sayesinde de her zaman davanın önemli noktalarını daha iyi anlamamız mümkün olmuş ve bu da davanın stratejisini daha iyi belirlememizi sağlayarak davanın diğer tarafına karşı durumumuzu her zaman güçlendirmiştir. Bu nedenlerle ofisimizin bir yargılama dosyası hazırlamak için harcadığı çaba ve sürenin, benzer hizmet sunanlarla karşılaştırılması mümkün değildir.

Müvekkillerimizin gereksinimlerini karşılamak için sadece dava açmakla kalmayıp uyuşmazlıkları sulhen bir sonuca ulaştırmak için aynı zamanda arabuluculuk da yapmaktayız. Öncelikli amacımız müvekkillerimize ilgili konuya yönelik hukuki tavsiyelerde bulunmak, sorunları önlemek ve çözmek için pratik çözümler bulmaktır. Herhangi bir uyuşmazlık halinde, öncelikle müvekkilimizin sorununu mümkün olduğunca alternatif çözüm yollarıyla çözmeye çabalarız. Dava açmak kaçınılmaz olduğunda da müvekkillerimizi mahkemelerin her aşamasında temsil etmekle beraber, alınması gerekli ilk tedbirler, delil toplama gibi dava öncesi atılması gereken hukuki adımları son derece titiz ve planlı bir şekilde atarak, müvekkillerimizin dava öncesi durumlarını güçlendiririz. Dava bitiminden sonra gerekli icra takiplerini de yaparak müvekkillerimizin alacaklarının tahsilinin tam olarak yapılmasını sağlarız.

Etkili bir temsilin, sadece yargılama ve tahkim alanında edinilen uzmanlığı ve tecrübeyi değil, ayrıca üstün bir yönetim becerisini de gerektirdiğine inanmaktayız. Bu nedenle, son derece karmaşık hukuki ve fiili konuları, ciddi bir zaman tahdidini, birden çok konuyu ve tarafı içeren önemli davaların başarıyla üstesinden gelebilecek kaynaklara ve tecrübeye sahibiz.