Vergi Ve İşçi Hakları

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Vergi Departmanı, bu alanda karmaşık işlemlerin yürütülmesi konusunda şirket danışmanlığı (corporate) avukatları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Departman, ayrıca iş kuruluşları için vergi planlaması ve tavsiyeleri, kıdem tazminatı ve işçi hakları konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekol Hukuk, özel sermaye şirketleri konusunda on yılı aşkın bir süredir öncü konumundadır. Endüstride karşılaşılan en büyük ve komplike işlemlere yenilikçi çözümler bulma konusunda üstün yeteneğe sahiptir. Ekibimiz ayrıca, kurulması ve işletilmesi aşamalarında Türkiye’deki yabancı iştirak ve şubelerine işe alma konusunda da danışmanlık yapmaktadır.