Spor Hukuku

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Hem Özel Hukuk'un hem de Kamu Hukuku'nun özelliklerini bünyesinde taşıyan, bunun dışında uluslararası niteliğe sahip, tamamen kendine özgü, disiplinler dışı ve sınırları aşan bir hukuk dalı olarak Spor Hukuku; gerek ülkemizde gerekse uluslararası düzeyde son yılların en çok tartışılan ve dikkat çeken hukuk disiplinlerinin başında gelmektedir.

Ofisimiz, spor hukukuna ilişkin davaların takibinden, tahkim nezdinde müvekkillerinin haklarının savunulması, sporcu ve teknik adam sözleşmelerinden ilgili federasyonlar nezdinde yürütülecek işlemlere kadar geniş yelpazede hukuki hizmet sunmaktadır.

Ofisimiz, müvekkillerinin spor hukuku kaynaklı gerek ceza mahkemelerinde yürütülen kamu davalarında gerekse hukuk mahkemelerindeki sözleşmelerden kaynaklanan davalarında etkili bir dava takip hizmeti sunmaktadır.

 

SPOR TAHKİMİ

Anayasamızın 59/2. maddesi uyarınca, spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulması mümkün olup, buna ilişkin verilen tahkim kararlarına karşı yargı mercilerine de başvurulamamaktadır. Bu nedenle, vereceği kararlar kesinlik arz eden tahkim kurulları önünde yürütülecek hukuki süreç, kulüplerin ve sporcuların hak kaybına uğramamaları adına büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde, özerk statüsü bulunmayan spor branşlarına ilişkin olarak, ilgili federasyon tarafından verilen kararlara karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvurulmaktadır. Ofisimiz, SGM Tahkim Kurulu nezdinde yapılacak olan tahkim yargılamalarında, spor kulüplerine ve sporculara etkin bir takip hizmeti sunmaktadır.

 

SÖZLEŞME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ofisimiz; sporcu, teknik adam ve oyuncu temsilcilerine spor kulüpleri ile sözleşme hazırlanmasının yanı sıra spor kulüpleri ve yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu, spor kulüpleri ile sporcu ve teknik adamlar arası görüşmelerin yürütülmesi, transfer ile ilgili ihtilafların çözümü, doping kullanımı nedeniyle verilen yaptırımlara karşı yürütülecek hukuki süreç ve spor branşlarına ilişkin federasyonların idari işlemlerine karşı yürütülecek süreç ve federasyonlar ile gerekli yazışmaların yapılması gibi spor hukukunun diğer alanlarına dair sözleşme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.