SOSYAL SORUMLULUK

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

EKOL HUKUK SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

SOSYAL SORUMLULUK - Ekol Hukuk Ofisi

Ekol Hukuk; proaktif iş anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile kalıcı değerler üreten, risk analizleriyle önleyici tedbirler geliştiren, sınırlı kaynakları verimli kullanarak basiretli ve tamamlayıcı çalışmalar ortaya koyan, insanlığa ve gelecek kuşaklara hizmeti amaç edinen bir topluluk olarak bu öz değerlerini halkına, insanlığa, hakikate saygının ve tevazunun bir gereği olarak görmektedir.

Bu çerçevede topluma faydayı öncelikli olarak gündemimizde tutmaktayız. Hukukun, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen göstermekteyiz. Ekol Hukuk olarak, aldığımız her türlü kararda ve iş süreçlerimizde evrensel değerler rehberimiz olmaktadır.

Sosyal sorumluluk alanında esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır :

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasına müsaade etmeyiz.

Birleştirici unsurları öne çıkarmanın yanı sıra işbirliğini artırıcı, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı hazırlayarak çatışma olmasını önleyip farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarına olanak sağlarız.

SOSYAL SORUMLULUK - Ekol Hukuk Ofisi

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermenin yanında, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Çalışanlarımızın içinde bulundukları koşulların insan onuruna uygun, sağlıklı ve güvenli olmasının bir hak olduğuna inanırız.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde içinde yaşadığımız toplumun değerlerini önemser ve gelişimi için gayret gösteririz.

Sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmak isteyen çalışanlarımızı da destekleriz.

Şirketimizin uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet göstermesi amacıyla uygulamalarımızı sertifikalandırırız.

Müvekkillerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında uluslararası standartlarda hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

Faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetir ve yönlendiririz. İş fırsatlarını değerlendirirken, çevresel gelişmeleri dikkate alarak çevreye ve tabiata zarar verici uygulamalardan kaçınırız.

Toplumun çevre duyarlılığı için çevresel bilinç platformlarını ve bilgi paylaşımını destekleriz.

Daha temiz bir çevre için çalışmalar yapan ve yenilenebilir enerji için proje üreten ilgili tüm firmalara ve sivil toplum örgütlerine bedelsiz hukuki destek ve danışmanlık veririz.


SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİMİZ

SOSYAL SORUMLULUK - Ekol Hukuk Ofisi

ENGELSİZ BİR HAYAT İÇİN

Her bireyin gelecekte engelli olabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. İşgücümüze engelli yurttaşlarımızın katkısını sağlama adına kendilerine özel kontenjan ve kolaylıklar sağlamaktayız. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza yardım için kurulan kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni destek sağlamaktayız.

 
SOSYAL SORUMLULUK - Ekol Hukuk Ofisi

ÇEVRE

Ekol Hukuk, tüm faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışı içinde sürdürmektedir. Bu kapsamda :

  • • Birçok ulusal ve uluslararası çevre örgütlerine üyeliğimiz bulunmaktadır.
  • • Yeşilay ve benzeri kuruluşlara üyeliğimiz bulunmaktadır.
  • • Kurucu ortakların her biri Tabiat Varlıkları Koruma Vakfı üyesidir.
  • • Ekol Hukuk ailesi hatıra ormanında her müvekkilimiz ve çalışanlarımız için her yıl bir fidan dikilmektedir.
 
SOSYAL SORUMLULUK - Ekol Hukuk Ofisi

EĞİTİM

Ekol Hukuk "Yurt içindeki ve yurt dışındaki genç kuşaklarımızın toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek ve geçmişten aldığımız değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak" hedefini önceler ve bu amaca yönelik inovatif stratejiler geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

Ekol Hukuk Ailesi, gerek ulusal gerekse uluslararası birçok derneğin hem kurucusu hem de üyesi durumundadır. Özellikle gelişmekte olan Afrika, Uzak Doğu, Güney Amerika ve savaş bölgelerinde yaşayan yardıma muhtaç insanlar için yardım faaliyetleri ve hukuki destek sağlanmaktadır.

Toplumları ve özellikle gençlerimizi alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzaklaştıracak faaliyetleri desteklemekteyiz. Sporla uğraşan amatör kulüplere ve şahıslara hukuki destek ve danışmanlığı bedelsiz olarak sağlamaktayız.

BURSLAR

Ekol Hukuk, özellikle hukuk fakültelerinde öğrenim gören üstün başarılı öğrencilere burs sağlamaktadır. Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, öğrenim süresi dâhilinde devam etmektedir.

Başarılı öğrencileri Amerika, İngiltere, Kanada başta olmak üzere yurt dışındaki kısa dönemli programlara göndererek gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Burs imkânlarının yanında öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırıcı sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Bu aktivitelere katılan öğrencilerin özgün ve özgür kararlar verebilmeleri, hür iradeleri ile faaliyetlerimizde aktif olmaları öncelikli gayretlerimizdendir.