Rekabet Hukuku

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Ofisimiz, hususiyle aşağıda belirtilen rekabet hukuku alanlarında hizmet sağlamaktadır:

  • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
  • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumu'na şikayette bulunmak
  • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
  • Rekabet ihlallerini takip etmek
  • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak
  • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek
  • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek

Birçok ulusal ve çok uluslu şirkete taklit ticari marka, taklit ticaret unvanı ve benzeri haklardan kaynaklanan haksız rekabet eylemleri hakkında danışmanlık hizmeti sunan ofisimiz aynı zamanda söz konusu eylemlerden doğan davaları da üstelenmekte ve başarılı sonuçlar almaktadır.