Özelleştirme

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Özelleştirmeler, 1984 yılından beri Türkiye’nin gündeminde yer almaktadır. Ancak 2002 yılından itibaren özelleştirmeler için yapılan işlemlerde hızlı bir artış olmuştur. Ekol Hukuk, özelleştirmeler alanında oldukça aktiftir ve müvekkillerine özelleştirmelerin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Data-Room hazırlanması, Due Diligence yapılması, tasfiye, ihaleye katılma, teminat gösterilmesi ve ihalelere teklif verilmesi süreci, devralma ve imtiyaz anlaşmalarının müzakereleri ve gözden geçirilmesi, özelleştirmelerin takip edilmesi bu hizmetler arasında yer almaktadır.

Buna ek olarak Ticaret ve İdare Mahkemeleri’nde açılan özelleştirme davalarında da hukuki danışmanlık hizmetimiz mevcuttur.

Formula 1 arazisinin özelleştirilmesi de, ekibimiz tarafından yapılmıştır.