Kurumlar Ceza & Dava Birimi

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

 • Kurumlar Ceza & Hukuk Departmanının temelleri Ekol Hukuk’ın 2006 yılında BEDAŞ kurumu ile avukatlık sözleşmesi yapması ile atılmıştır.
 • Görevimiz, Kurumlar Ceza & Hukuk departmanı ve Ekol Hukuk’ın anlaşmış olduğu resmi veya özel kurumların dava dosyalarının organize bir şekilde yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu davaların icrasının gerçekleştirilmesidir.
 • Kurumlar Ceza & Hukuk Departmanı, Müvekkili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ den gelen kaçak elektrik tutanaklarına istinaden kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunarak, öncelikli iş olarak bu suç duyurularının takibini yapmaktadır. Yapılan bu suç duyuruları neticesinde açılan “Elektrik Hırsızlığı” kamu davaları, Kurumlar Ceza & Hukuk Departmanının “Ceza” kısmını oluşturmaktadır
 • İstanbul Avrupa Yakası'nda 35.000 civarında ceza davası açarak ülkemizde bu konuda lider konumdadır. Bu davalar sonucunda 10 binin üzerinde suçlu ceza almış olup, binlerce kayıp- kaçak bedelinin ödenmesini sağlayarak ülkemiz bütçesine katkı sağlamıştır.
 • Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşme yaparak Trakya genelinde yaklaşık 10.000 üzerinde kaçak elektrik davalarının takibini yapmıştır. Bu çalışmalarından dolayı Ekol Hukuk, Tekirdağ’da da bir ofis açmıştır.
 • Departmanımızın başarılı çalışmaları sonucunda Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. özelleşmesinden sonra bu kurum ile yapılan avukatlık sözleşmesi gereği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıp kaçak elektrikle mücadele konusunda DEPSAŞ ve DEİAŞ çalışanlarına ve yönetim kuruluna danışmanlık yapıp, bölge avukatlarına bilgilendirme seminerleri vererek, eğitim faaliyetlerinde yardımcı olmuştur. Bu faaliyetlerimiz neticesinde GDA bölgesinde Cumhuriyet tarihimizde ilk defa kayıp kaçakla mücadele başlatmış olup önemli bir yol almasında katkıları olmuştur.
 • Ekol Hukuk Ofisi’nin anlaşmış olduğu kurumların icra hukuku alanında faaliyetleri neticesinde karşılaşılan her türlü hukuki sorun ve davalarının yürütülmesi de birimimizin “Hukuk” kısmını oluşturan bu departmanımız tarafından yapılmaktadır.
 • Anlaşmış olduğumuz kurumların aleyhine veya lehine her türlü maddi-manevi tazminat davaları, alacak davaları, istirdat davaları, kamulaştırma, müdahalenin men’i ve iş hukukundan kaynaklanan davaları da departmanımızca yürütülerek müvekkil kurumların ayrıca dava danışmanlığını yapmaktayız ve müvekkil kurumların üçüncü kişilerle ilgili hukuki ilişkilerinde de temsilciliğini gerçekleştirmekteyiz.

 

BU ALANDA HİZMET VERDİĞİMİZ BAZI KURUMLAR:

 • Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi
 • Türkiye Elektrik İletim Dağıtım Anonim Şirketi
 • Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi
 • AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • TTNET A.Ş.
 • TÜRKSAT A.Ş.
 • Türk Telekom A.Ş.
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Superonline
 • DİGİTÜRK A.Ş.
 • Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (2009- 2014 yılları arası)
 • BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (2011- 2014 yılları arası)