Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Uluslararası Hukuk Departmanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı’na toplam değeri 30 Milyar Dolar’ı aşmakta olan onlarca PPP Projesi’nde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu minvalde İdare, ihale süreçlerinden projelerin başlamasına kadar geçen zaman zarfında, proje finansmanı konusundaki tüm deneyimimiz çerçevesinde hukuken desteklenmektedir. Ayrıca, Uluslararası Hukuk Departmanı olarak, Devlet-Proje Şirketleri ve Kredi Kuruluşları arasında gerçekleştirilen müzakerelere de ofisimizi temsilen katılım sağlamaktayız. Bunun yanında tüm proje dokümanlarının, doğrudan anlaşmaların ve anlaşma planlarının hazırlanması ve gözden geçirilmesi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu doküman ve anlaşmaları projenin kredilendirilebilme yönünü artıracak şekilde hukuk kuralları ışığında düzenlemekteyiz. Sağlık alanında gerçekleştirilen Kamu-Özel İşbirliği (PPP) projelerini, inanıyoruz ki başka alanlarda gerçekleştirilecek olan projeler izleyecek ve bu sayede PPP projelerinin Türkiye’deki yatırımcılar için önemini gelecekte çok daha iyi anlamış olacağız.