HABERLER

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

TÜM YÖNLERİYLE İMAR BARIŞI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Management Plus tarafından organize edilen Tüm Yönleriyle İmar Barışı Çalıştayı, 7 Haziran 2018 Perşembe günü Dedeman Gayrettepe Otel’de 250 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Moderatörlüğünü Management Plus Genel Müdürü Haldun Ersen’ in yaptığı çalıştaya, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz da konuşmacı olarak katıldılar.
Çalıştay kapsamında, bu yasa gayrimenkul ve kent hukukuna ne getiriyor, bu hükümler bina ve arsa sahiplerini nasıl etkileyecek, kentsel dönüşüme hangi yönde katkı sunacak gibi temel konular ele alındı.
Ayrıca, arsaların ve binaların durumu, hangi kaçak ya da izinsiz yapıların etkileneceği, yapı kayıt belgesinin hukuksal niteliği, orman alanlarındaki binaların nasıl etkileneceği, kentsel dönüşüm süreci, Boğaziçi mahallelerindeki hangi alanların kapsam içinde olacağı ve tarihi yarım adanın süreçten ne kadar etkileneceğini çalıştay da konuşulan konular arasındaydı.
Bu kanun ile birlikte İmar Barışı Çalıştayı’nda görüşülen konular şu şekildedir:
· Kentsel dönüşümün önünü açacağı ve finansal kaynak sağlayacağı;
· Verileri daha güvenilir bir şekilde ulaşılabilirliği;
· İmar planında verilen hak neyse o hakka göre uygulamanın yapılacağı;
· Riskli alanlardaki ruhsatsız yapıların kaçak yapı muamelesi göreceği;
· Vatandaşların nasıl başvuracağı ile ilgili sıkıntılar olduğu;
· İmar barışı kanununun bir devam kanunu olduğu ve kentsel dönüşüme destek vereceği;
· Bina güçlendirmenin imar barışı kanunu ile artış göstereceği;
· Yapı kayıt belgesi için 3 ön şartın olduğu (müracaatı yapmak, bedeli ödemek, yapı kayıt belgesi verilecek alanlarda oturmak);
· Mülkiyet sorununun nasıl çözüleceğinin yasada olmaması;
· Miras meselesi olan konularda hangi malikin başvuracağının belli olmaması;
· Bina intikali yapılmadan başvurunun yapılamayacağı;
· Yapı kayıt belgesini Bakanlığın ret ettiği ilk 60 gün içinde dava açılması gerektiği;
· Kimsesizler, cezaevindekiler ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığı;
· Yapı kayıt belgesi alınması için tüm maliklerin tapuya gitmeleri gerektiği;
· Yapı kayıt belgesine erken başvuru yapmak gerektiği;
· Her şeyi malik kendisi yaptığı için mutlaka bir danışmanlık alınması gerektiği;
· Yapı kayıt belgesinin imar arşiv dosyasına girmesine gerektiği;
· Aracı kurumların vatandaşa çok iyi ve doğru bilgiler vermesi gerektiği;
· Yakın zamanda bankalara sunulan teknik şartnamelerin değişmesi gerektiği;
· %66 oranında Türkiye’ de ruhsatla ilgili problemler olduğu;
· İmar barışı ile kentsel dönüşümde bazı hakların değişeceği;
· Toplanan harç gelirlerinin kentsel dönüşüme kaynak sağlayacağı;
· Cins tahsisi olduğu yerde kayıt altına alınacağı;
· Yıllardır birikmiş imar sorunlarına çözüm bulunacağı ve vatandaşa daha rahat ve güvenli bir hizmet sunulacağı;
· Sorunlardan kaçmanın sonuç çıkarmadığı ve bu nedenle imar barışının bir çözüm süreci olduğu;
· Her ilçede ofislerin açılacağı ve müracaatların alınacağı;
· 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılacak başvuru ile emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacağı;
· Kaçak yapılara, Yapı Kayıt Belgesi verileceği;
· Binanın mevcut durumu dikkate alınarak imar barışı kapsamına kaçak yapılara Yapı Kayıt Belgesi verileceği;
· Belge yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu dikkate alınarak belge verilecek. Başvuru sırasında emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacağı;
· Arsası problemsiz her yapının Kat Mülkiyetine geçebileceği;
· Yapı ruhsatı olsun olmasın tüm yapıların arsalarında problem yoksa Kat Mülkiyetine geçebileceği;
· Maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tüm yapıların kat mülkiyetine geçebileceği. Bu durumda yapı kayıt belgesi için konutta yüzde altı; ticari kullanımda yüzde on alınacağı;
· Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda ve parsel kaymalarında bulunan yapılar ile hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapıların bu madde hükümlerinden yararlandırılmayacağı;
· Hazine arazilerindeki gecekondular için eğer bu yapı Hazineye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu taşınmazın önce Bakanlığa tahsis edileceği. Bakanlık tarafından da buradaki Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine rayici değil gerçek piyasa değeri üzerinden satılacağı. Yer taşınmaz belediyeye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu satışı belediyenin yapacağı;
· Emlakçılar için önemli bir fırsat daha önce yıkım cezaları ile kredi çekilemeyen birçok taşınmazın krediye uygun hale geleceği;
· Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar için daha önce alınmış olan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği;
· Yapıların ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabileceği;
· Arsasında problem bulunmayan her yapının kat mülkiyetine geçmiş olacağı;
· Daha önce kredi çekilemeyen birçok taşınmazın krediye uygun hale geleceği;
· Barış ile vatandaşın kendisini devlete ve belediyeye karşı tanıtmış olacağı ve bu nedenle husumetin son bulacağı;
· Yapı kayıt belgesi almak imar planı dışına çıkma hakkı vermeyeceği için bu belgenin yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacağı;
· Yapının kat mülkiyetine geçmesi, bu yapının depreme dayanıklı olduğunu göstermeyeceği için sorumluluğun kat malikinin olacağı;
· Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapıların af kapsamında değerlendirilmeyeceği;
· Yapı Kayıt Sistemi: Yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu bilgilerinin bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine işlenmesi gerektiği;
· Yapı Kayıt Belgesi: Yapılan tespit sonucunda, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak olan Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması;
· Kat Mülkiyeti: Yapı kayıt belgesinde, maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında kamu alanların terk edilmesi halinde, konutta yüzde 6; işyerinde yüzde 10 bedel ödeyerek kat mülkiyeti tesis edilebilmesi gerektiği;
· Avantajı: Bu yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerde alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi gerektiği;
· Arsa Satışı: Eğer arsa özel mülkiyet veya donatı alanlarında değil ise, hazineye aitse, bakanlıkça belirlenen piyasa fiyatından satın alınması gerektiği;
· Geçerliliği: Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olması.
· Son Tarih: 31 Aralık 2018