Gayrimenkul Hukuku

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Ofisimiz tarafından gayrimenkul sektörünün önde gelen kişi ve firmalarına gayrimenkul hukuku konusunda da avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ofisimiz gayrimenkul projelerine yönelik “hukuki tahlil ve risk analizi, planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları, tapu şerhleri" ve benzer pek çok konuda danışmanlık ve yargı mercilerinde müvekkilleri temsil hizmetleri sunmaktadır.

Tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularında ve intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesinde büromuz bilgi ve deneyim sahibidir.

Ofisimizin bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalara kaçak yapı para cezalarının iptali davaları, belediyelerin iskan işlemlerine ilişkin yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün takibi, kamulaştırma (istimlak) davaları, kamulaştırmasız el atma davaları, bedel tespiti ve tescil davaları da dahildir.