Enerji Hukuku

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Bu alandaki hizmetimiz elektrik santrali projeleri ile doğalgaz, petrol ve madenlere ilişkin her türlü ticari faaliyeti kapsamaktadır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren pek çok üreticiye, doğal gaz ve enerji tedarikçileri ile pazarlamacılarına, boru hattı şirketlerine, yatırımcılara, kamu kurumlarına ve daha pek çok tüzel kişiye yapılanma, finansman, düzenleyici kurum onayı, güç ve enerji projelerinin yürütülmesi, yasal düzenlemeler ve yargılama konularında hizmet sunmaktayız.

Ekol Hukuk Ankara irtibat ofisimiz, özellikle Enerji Hukuku ile ilgili mevzuat (6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu ve diğer kanunlar ile ikincil mevzuat) ve yasal değişiklikler ışığında enerji sözleşmeleri, lisans, izin ve ruhsata yönelik hukuki iş ve uyuşmazlıklar konusunda avukatlık faaliyeti göstermekte ve anılan konularda önleyici hukuk hizmeti hukuk hizmeti vermektedir.

Enerji Hukuku ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz temel konu başlıkları şunlardır;

  • Lisans, izin ve ruhsata yönelik iş ve işlemler
  • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
  • Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti
  • Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
  • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
  • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
  • Petrol Piyasası
  • Doğalgaz Piyasası
  • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri

Ayrıca, bağımsız enerji üreticilerine her türlü hukuki ve ticari hizmet sağlamaktayız.