Dava

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Dava Departmanı, çok boyutlu sorunları kapsayan geniş hizmet alanı ile Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Amerika ve diğer ülke mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda hizmet sunmaktadır.

Bu departmanımız; davacı veya davalı konumunda bulunan müvekkillerimizin istekleri ve menfaatleri doğrultusunda dava açma, savunma ve iddiaları takip, komplike duruşmaları yürütme işlemlerini gerçekleştirme hususlarında yetenekli ve usta avukatlardan oluşmaktadır. Ayrıca, ofisimizin ceza hukuku davalarını da bu birim üstlenmektedir. Birimimiz, Danışmanlık Departmanı ile çok yakın ve işbirliği içinde çalışmaktadır. Ekol Hukuk avukatları uyuşmazlıkların çözümü ve sonuç alma hususlarında masa başında, toplantı aşamasında ve duruşma salonlarında üstün konuma sahiptirler.