Danışmanlık

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

Corporate (Şirket Danışmanlığı) Departmanı ofisin en geniş uygulama grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışma alanı Türkiye ve dünya genelinde, genel şirket danışmanlığı (corporate) ve bu şirketlerin işlemsel ve düzenleme amaçlı temsillerini kapsamaktadır. Başlıca şirket danışmanlığı uygulamaları “birleşmeler ve devralmalar, özel sermaye şirketleri, sermaye piyasaları, sigorta işlemleri, Due Diligence (Şirket Analizi) işlemleri, bankacılık, icra ve iflas, finansal yapı, proje finansmanı, kaldıraçlı finans araçları, gayrimenkul, kredi fonu ve fon yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet, medya ve iletişim, enerji ve çevre hukuku” başlıklarını kapsamaktadır. Ofisimizin “güncel, çok boyutlu uluslararası ve sınır ötesi” işlemleri gerçekleştirebildiği bu zamana kadar ki deneyimleri ile kanıtlanmıştır. Dünya çapında iş birliği içinde olduğu firma ve ofis avukatlarının aracılığı ile müşterilere entegre ve sorunsuz hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Müvekkillerimize aşağıda sayılan branşlarda hukukî danışmanlık desteği verilmektedir:

Şirketler Hukuku

İş Hukuku

Enerji Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

İnşaat Hukuku

Ceza Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İdare Hukuku

Taşımacılık Hukuku

Rekabet Hukuku

Sigorta Hukuku

Alternatif Çözüm Yolları

 

Yabancı Yatırımlar

Tahkim

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

AB Hukuku

Leasing

Franchising

Faktöring

Havacılık Hukuku

Özelleştirme

Sermaye Piyasaları

Spor Hukuku

İletişim Hukuku

Vergi Hukuku

Bankacılık

Fikri Mülkiyet

Patent Hukuku

Deniz Hukuku