Av. Mehmet Doğan

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

 
 Av. Mehmet Doğan - Ekol Hukuk Ofisi
 
 
Uzmanlık Alanları
  • Ticaret ve Şirketler Hukuku
  • Gayrimenkul ve Miras Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Baro Üyeliği

  • İstanbul 1 No'lu Barosu Sicil 30738
  • TBB  Sicil 66155
Diller 
  • İngilizce: İyi