Yönetici Av. Eyüp Saygın

NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE

 
  Yönetici Av. Eyüp Saygın - Ekol Hukuk Ofisi
 
 
Uzmanlık Alanları
  • Ticaret Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku 
  • Aktüerya Hukuku

Baro Üyeliği

  • İstanbul Barosu Sicil 69889
  • TBB  Sicil 52879
Diller 
  • İngilizce: İyi