MAKALELER

JOINT VENTURE'LARIN REKABETİ SINIRLAYICI ETKİLERİ

Joint venture’ların ana şirketlerinin rekabetçi pazar davranışlarını koordine etmesi joint venture’ın rekabeti sınırlayacı etkilerinden birisidir

İLAM HÜKMÜNDE SAYILAN NOTER SENETLERİ

Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir.

KAPLICA TEDAVİSİNİ ARTIK SGK KARŞILAYACAK

Kaplıca tedavisi öngörülen genel sağlık sigortalı kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurum tarafından karşılanacağı açıklandı.

İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT DÜZENLEMESİ

Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir.

RESMÎ ŞEKİLDE DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK

akanlar Kurulu Kararnamesi gereğince artık “Resmî şekilde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri’’nden damga vergisi alınmayacak.

MÜKELLEF HAKLARI YÖNÜNDEN TÜRKİYEDE VERGİ İNCELEME SÜRECİ

Vergi denetimi yapısal çerçeve olarak ayrıştırılması düşüncesinin olumlu yansımalarının olacağını, bu şekilde uygulayan gelişmiş ülkelerin vergi sistemindeki sorunları çözüm olanaklarına bakarak söylemek mümkün olacaktır.

TİCARİ KREDİ TEMİNATLARINDA YENİ DÖNEM

6750 sayılı Kanun ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana kolay erişebilmesi sağlayarak rekabet imkânlarını artırmayı ve ekonomiye katkılarını büyütmeyi amaçlanmıştır.

KREDİ SİCİL AFFI NEDİR, KİMLER, HANGİ KOŞULLARDA YARARLANABİLİR?

Merakla beklediğinen sicil affı, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kapsamında TBMM Genel Kurulu’ndan geçti.

SENE İÇERİSİNDE ARAÇ ALIM-SATIM FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Araç alım satımının dört milyona dayanmasının ardından Maliye, vergi gelirlerini artırmak amacıyla araç alım satım işi ile uğraşan komisyoncular takibe alındı.

KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN İÇERİĞİN SOSYAL MEDYADA BEĞENİLMESİ VE/VEYA PAYLAŞILMASI SUÇ...

Sosyal medyada yapılan kontrolsüz paylaşımlar ve beğeniler hukuki açıdan birçok sorun teşkil edebilmekte ve farklı suçlara vücut verebilmektedir.